ห้องพักชมวิว บุญชู บางเบิด รีสอร์ท

ชมวิว

ห้องพักขนาด 2 เตียง พักได้ 4 ท่าน ราคา 1,400 บาท/หลัง (พร้อมอาหารเช้า) มีทั้งหมด 4 หลัง