ห้องพักพราวเดือน บุญชู บางเบิด รีสอร์ท

พราวเดือน

ห้องพักขนาด 2 เตียง พักได้ 4 ท่าน ราคา 1200 บาท/หลัง (พร้อมอาหารเช้า) มีทั้งหมด 10 ห้อง