ห้องพักแมกไม้ บุญชู บางเบิด รีสอร์ท

แมกไม้

ห้องพักขนาด 1 เตียง พักได้ 2 ท่าน ราคา 900 บาท/หลัง(พร้อมอาหารเช้า) มีทั้งหมด 7 หลัง