ห้องพักเมฆหมอก บุญชู บางเบิด รีสอร์ท

เมฆหมอก

ห้องพักขนาด 1 เตียง พักได้ 2 ท่าน ราคา 900 บาท/หลัง (พร้อมอาหารเช้า) มีทั้งหมด 9 หลัง
** เฉพาะเมฆหมอก 1 และ 3 ห้องละ 2 เตียง ราคาเท่ากัน**