แพคเกจทัวร์ บุญชู บางเบิด รีสอร์ท

แพ็กเกจทัวร์ดำน้ำชมปะการัง เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์
PACKET 2 วัน 1 คืน และ 3 วัน 2 คืน
วันแรก
13.00 - 18.00 น. ลงทะเบียนเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาสัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร บุญชู บางเบิด รีสอร์ท
08.30 น. ออกเดินทางไปเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ ดำน้ำดูปะการัง และฝูงปลาสวยงามหลากหลายชนิด
11.30 - 12.30 น. รับประทานอาหารกล่องบนเรือ และเดินทางกลับที่พัก
13.00 น. เก็บสัมภาระคืนกุญแจห้องพักที่เคาท์เตอร์ เดินทางกลับด้วยความปลอดภัย (สิ้นสุดโปรแกรม 2 วัน 1 คืน)
*อัตราท่านละ 1,080 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
*อัตราท่านละ 990 บาท (พักห้องละ 4 ท่าน)


16.00 น. เข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากทางโครงการ และเดินชมพันธุ์ไม้ต่างๆ ในบริเวณโครงการ
17.00 น. เดินทางไปวัดแก้วประเสริฐ (ท่าแอด) "หลวงตาจง" สักการะเจ้าแม่กวนอิม, กรมหลวงชุมพร, พระพิฆเนศ ฯลฯ ตามความศรัทธา
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบุญชู บางเบิดรีสอร์ท
(แพ็กเกจนี้ กรณี 20 ท่านขึ้นไป จะมีดนตรีคาราโอเกะฟรี)

วันที่ 3
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบุญชู บางเบิดรีสอร์ท
08.00 - 11.00 น. อิสระกับการพักผ่อน เล่นน้ำทะเล หรือเลือกเล่นกีฬาชายหาด เช่น วอลเลย์บอลชายหาด, ฟุตบอล หรือกิจกรรมอื่นตามอัธยาศัย
11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารบุญชู บางเบิดรีสอร์ท
12.00 น. เก็บสัมภาระคืนกุญแจห้องพักที่เคาท์เตอร์ เดินทางกลับด้วยความปลอดภัย (สิ้นสุดโปรแกรม 3 วัน 2 คืน)
*อัตราท่านละ 1,970 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
*อัตราท่านละ 1,780 บาท (พักห้องละ 4 ท่าน)