ติดต่อเรา บุญชู บางเบิด รีสอร์ท

สำรองห้องพัก
ติดต่อ คุณ ชัยวัฒน์ ชูชัยนิรันดร์
โทร. 081-9219660,081-3097711,081-9951333
โทร. 032-817245-6
แฟกซ์ 032-817246

บัญชีธนาคาร
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางสะพาน
ประเภทกระแสรายวัน
หมายเลขบัญชี: 722-300-362-7

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาบางสะพาน
ประเภทออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี: 742-009-696-1

3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางสะพานน้อย
ประเภทออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี: 490-022-187-2

4. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางสะพาน
ประเภทออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี: 295-241-288-7